Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-03-22

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-03-22

Ordinea de zi din 22.03.2023 ora 09:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 22.03.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice (termen de avizare: 30.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societăţii ”Complexul Energetic Oltenia” S.A. în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul 2023 (termen de avizare: 05.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Propunere legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 41/1994 pentru organizarea şi funcționarea Societății Române de Radiodifuziune şi Societății Române de Televiziune (plx140/07.03.2023) (termen de avizare: 23.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL și deputați neafiliațI - aviz favorabil cu observații
2.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx141/07.03.2023) (termen de avizare: 23.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR și deputați PSD, UDMR și neafiliați - aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (b100/27.02.2023) (termen de avizare: 24.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru înființarea și funcționarea Punctelor Gastronomice Locale (b101/28.02.2023) (termen de avizare: 24.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b102/28.02.2023) (termen de avizare: 24.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputați UDMR, PNL, PSD, minoritățI - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 469 din Legea 227/2015 - Codul Fiscal (b103/28.02.2023) (termen de avizare: 24.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Roman Florin-Claudiu - deputat PNL - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b110/01.03.2023) (termen de avizare: 24.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori UDMR și senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată (b111/01.03.2023) (termen de avizare: 24.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială (b112/01.03.2023) (termen de avizare: 24.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
3. Aprobarea Studiului asupra modului de aplicare a Directivelor Uniunii Europene și a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind relațiile de muncă în legislația românească
4. Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la dosarul de candidatură pentru postul de asistent judiciar la Tribunalul Harghita al domnului ALECSĂ Dorin, propus de Consiliul Național al Înteprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
5. Aprobarea candidaturii domnului ALECSĂ Dorin, propus de Consiliul Național al Înteprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Harghita
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 07.03.2023
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 14.03.2023
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 22.03.2023
9. Diverse


Partner