Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-03-28

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-03-28

Ordinea de zi din 28.03.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.03.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (termen de avizare: 06.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației- aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificare și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria Prim-ministrului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.F.T.E.S., S.T.S., M.F., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind Statutul Lucrătorului Cultural Profesionist (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Culturii - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.4. Propunere legislativă nr.117 din 15 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. (b117/06.03.2023) (termen de avizare: 31.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.5. Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (b118/06.03.2023) (termen de avizare: 31.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, deputați PSD, USR și neafiliați - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul de procedură fiscală (b119/06.03.2023) (termen de avizare: 31.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului (451) din Legea minelor nr. 85/2003 (b120/06.03.2023) (termen de avizare: 31.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea art. 111 lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (b121/06.03.2023) (termen de avizare: 31.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil cu observații
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor şi art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (b122/06.03.2023) (termen de avizare: 31.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia (b123/07.03.2023) (termen de avizare: 31.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL și PSD - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (b124/07.03.2023) (termen de avizare: 31.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (b125/07.03.2023) (termen de avizare: 31.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD, UDMR și deputat neafiliat - aviz favorabil cu observații
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice (b128/08.03.2023) (termen de avizare: 31.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL și PSD - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi pentru modificarea art. 490 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b160/17.03.2023) (termen de avizare: 06.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: CAZANCIUC Robert-Marius - senator PSD - aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii domnului PALCU Marius, propus de Consiliul Național al Înteprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mureș
4. Aprobarea candidaturii domnului MORARU Nicolaie, propus de Consiliul Național al Înteprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Tulcea
5. Aprobarea candidaturii doamnei LOZNEANU Antonela, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ialomița
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 22.03.2023
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 28.03.2023
8. Diverse


Partner