Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-05-09

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-05-09

Ordinea de zi din 09.05.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 09.05.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Sport pentru perioada 2023-2032 (termen de avizare: 17.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sportului - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene (termen de avizare: 18.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României 2023-2027 (termen de avizare: 18.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (termen de avizare: 18.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1204/2022 privind constituirea, organizarea și funcționarea Băncii de Investiții și Dezvoltare - S.A. (termen de avizare: 19.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de analist comportamental, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Analiştilor Comportamentali (b218/11.04.2023) (termen de avizare: 9.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, USR, minorități – avizare amânată în ședința din data de 3.05.2023 - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru ieftinirea RCA prin modificarea Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (b240/18.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (b241/18.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă privind acordarea cupoanelor pentru formarea profesională a angajaţilor (b242/19.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea fondului funciar nr.18/1991 (b243/19.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (b244/19.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b245/19.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Laura Mihaela MOAGHER – senator PSD - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (b247/20.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru completarea Legii 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificarile si completarile ulterioare (b248/20.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (b249/20.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ținutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative (b250/20.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură Civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (b251/20.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b252/20.04.2023) (termen de avizare: 16.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru organizarea şi funcționarea Departamentului pentru Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană (plx305/3.05.2023) (termen de avizare: 18.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii domnului Șter Adrian, propus de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
4. Aprobarea candidaturii doamnei Șarapatin Marta-Corina, propusă de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
5. Aprobarea candidaturii doamnei Păunescu Mirela-Carmen, propusă de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea
6. Aprobarea candidaturii domnului Mocîrț Sorin, propus de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caraș Severin
7. Aprobarea candidaturii domnului Hodoș Doru, propus de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bistrița-Năsăud
8. Aprobarea candidaturii domnului Mihălăchioiu Marius, propus de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dâmbovița
9. Aprobarea candidaturii domnului Apostol Ciprian Octavian, propus de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Timiș
10. Aprobarea candidaturii doamnei Navlea Rodica, propusă de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
11. Aprobarea candidaturii doamnei Giurgiulescu Luiza Aurelia, propusă de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
12. Aprobarea candidaturii domnului Bulboacă Ion Răzvan, propus de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Arad
13. Aprobarea candidaturii doamnei Ene Mihaela Camelia, propusă de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
14. Aprobarea candidaturii doamnei Munteanu Beatris-Manuela, propusă de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
15. Aprobarea candidaturii doamnei Mușat Izabela-Mariana, propusă de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brașov
16. Aprobarea candidaturii doamnei Vraciu Bibiana-Gianina, propusă de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar Neamț
17. Aprobarea candidaturii domnului Pop Romeo-Sorin, propus de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sălaj
18. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Adunarea Generală a UCESIF, precum și la Conferința internațională pe tema rolului consiliilor economice și sociale francofone în problematica apei, Benin, Cotonou, 1-2 iunie 2023
19. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 09.05.2023
20. Diverse

Partner