Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-05-25

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-05-25

Ordinea de zi din 25.05.2023 ora 09:30 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 25.05.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (termen de avizare: 06.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Sănătății, Casa Naționala de Asigurări de Sănătate – avizare amânată în ședința din data de 23.05.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (termen de avizare: 06.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședința din data de 23.05.2023 - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la arhivarea documentelor electronice (termen de avizare: 08.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Autoritatea pentru Digitalizarea României - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor (termen de avizare: 09.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – procedură de avizare reluată - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri in domeniul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (termen de avizare: 09.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022 (termen de avizare: 09.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ (termen de avizare: 09.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Sănătății- aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Ordonanță de urgență Guvernului pentru completarea Articolului I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 12.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completăPartner