Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-06-12

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-06-12

Ordinea de zi din 12.06.2023 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 12.06.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat (termen de avizare: 23.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar precum și primă de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat suportate din fonduri externe nerambursabile (termen de avizare: 23.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completăPartner