Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-06-13

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-06-13

Ordinea de zi din 13.06.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 13.06.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România (termen de avizare: 22.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.I., M.A.E., M.J.

2.2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 23.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea art.23 alin.(1) din Legea zootehniei nr. 32/2019 (termen de avizare: 26.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.A.E., M.J.

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea art.95 din Ordonanţa de urgenţă nr.50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori şi a art.135, alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă nr.52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (b323/22.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 (b324/22.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale (b325/22.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, a Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (b326/23.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputat USR - puncte de vedere
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (b327/23.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputat USR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral (b328/23.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputat USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi a Legii 185/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (b329/23.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, senator PNL, deputați PSD - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral (b330/23.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputat USR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile (b331/23.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (b332/24.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR, PSD, PNL - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru reducerea poverii fiscale asupra PFA-urilor, Întreprinderilor Individuale şi Întreprinderilor Familiale prin modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (b336/25.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului (b344/26.05.2023) (termen de avizare: 20.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica ”Sfânta Treime” din Golești (b353/31.05.2023) (termen de avizare: 21.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii domnului VERES Levente, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
4. Aprobarea candidaturii doamnei STAVIRE Lăcrămioara Violeta, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Galați
5. Aprobarea candidaturii doamnei ROȘCA Letiția-Costina, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caraș-Severin
6. Aprobarea candidaturii domnului CÂMPEAN Barbu-Alin, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
7. Aprobarea candidaturii doamnei DRAGOMIR Oana, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
8. Aprobarea candidaturii domnului GHELNER Lorin Viorel, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinți
9. Aprobarea candidaturii doamnei PUIE Corina Alina, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor
10. Aprobarea candidaturii doamnei ORZA Simona Florina, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Maramureș
11. Aprobarea candidaturii doamnei CHIRILĂ Maria Brîndușa, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Neamț
12. Aprobarea candidaturii doamnei DĂNESCU Camelia Lidia, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
13. Aprobarea candidaturii doamnei VÎLNEI Judit, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
14. Aprobarea candidaturii domnului POPA Cristian Dragoș, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
15. Aprobarea candidaturii doamnei ILIESCU Nicoleta-Daniela, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
16. Aprobarea candidaturii domnului ARBUREANU Ovidiu, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava
17. Aprobarea candidaturii domnului STOIAN Nelu, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
18. Aprobarea candidaturii doamnei GUZU Lăcrămioara-Liliana, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
19. Aprobarea candidaturii domnului IANCU Constantin-Daniel, propus de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
20. Aprobarea candidaturii doamnei SAVA Liliana-Andrea, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bistrița Năsăud
21. Aprobarea candidaturii domnului SURU Florin-Claudiu, propus de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Tribunalul Caraș – Severin
22. Aprobarea candidaturii doamnei ROMAN-POSA Adriana, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Arad
23. Aprobarea candidaturii doamnei OANE Ilona-Gabriela, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
24. Aprobarea candidaturii doamnei ION Crina, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
25. Aprobarea candidaturii domnului NEAGU Gheorghe-Cătălin, propus de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
26. Aprobarea candidaturii doamnei CHIOVEANU Georgeta, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanța
27. Aprobarea candidaturii domnului RADU Marian-Albert, propus de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Buzău
28. Aprobarea candidaturii domnului TOROȘ-VIG Andrei, propus de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor
29. Aprobarea candidaturii domnului BÎRLOG Vasile, propus de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dâmbovița
30. Aprobarea candidaturii domnului NAȘCU Sebastian Aurel, propus de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Alba
31. Aprobarea candidaturii doamnei EPURE Carmen Alina propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Galați
32. Aprobarea candidaturii doamnei EPURE Claudia-Mihaela, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Olt
33. Aprobarea candidaturii doamnei CULCER Simona Leila, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
34. Aprobarea candidaturii doamnei DOBEANU Corina Lucia, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Olt
35. Aprobarea candidaturii doamnei UNGUREANU Sultănica Gabriela, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
36. Aprobarea candidaturii domnului POPA-ROMAN Gioni propus de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
37. Aprobarea candidaturii doamnei DASCĂLU Corina-Florentina, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brașov
38. Aprobarea candidaturii doamnei BABOI Adela, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
39. Aprobarea candidaturii doamnei CIORCILĂ Constanța-Irina, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
40. Aprobarea candidaturii doamnei MIREA Janett-Anca-Monica, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinți
41. Aprobarea candidaturii domnului ANDREESCU Tudor, propus de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
42. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 09.05.2023
43. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 13.06.2023
44. Diverse


Partner