Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-07-19

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-07-19

Ordinea de zi din 19.07.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 19.07.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă (b422/26.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.2. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (b423/26.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, PSD, PNL - aviz favorabil
2.3. Propunere legislativă pentru creșterea salariilor cadrelor didactice (b424/26.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea art. 132 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (b425/27.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR, PSD, neafiliați - aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă (b426/27.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (b427/27.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b428/27.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (b429/27.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru completarea art.331 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (b430/27.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Nicoleta PAULIUC – senator PNL - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă privind utilizarea anumitor semne distinctive opţionale pe produsele alimentare (b431/27.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, PNL, minorități - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal şi pentru modificarea şi completarea Legii 32/1994 privind sponsorizarea (b432/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal (b433/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal (b434/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal (b435/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (b436/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (b437/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (b438/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.18. Propunere legislativă pentru completarea articolului 292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b439/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, a Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ (b440/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea art.13 alin.(5) din Legea nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților (b441/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal (b442/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea (b443/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD, deputat AUR - aviz favorabil cu observații
2.23. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii (b444/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.24. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor (b445/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b446/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.26. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 204 alin.(2) lit.j) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare (b447/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Tudor Vlad BENGA - deputat neafiliat - puncte de vedere
2.27. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (b448/28.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, minorități - aviz favorabil
2.28. Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (b449/29.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil cu observații
2.29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b450/29.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.30. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor (b451/29.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, minorități - aviz favorabil
2.31. Propunere legislativă privind completarea art.141 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b452/29.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, deputați PSD, PNL - aviz favorabil
2.32. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (b453/29.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, neafiliați - aviz favorabil
2.33. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (b454/29.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, neafiliați - aviz favorabil
2.34. Propunere legislativă privind declararea zilei de 15 iulie - ”Ziua Mărcii Poștale Românești” (b455/29.06.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil
2.35. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției (b464/3.07.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Laura Mihaela MOAGHER - senator PSD - aviz favorabil
2.36. Propunere legislativă privind completarea Legii - cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b467/4.07.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Viorel Riceard BADEA - senator PNL - aviz nefavorabil
2.37. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (b468/4.07.2023) (termen de avizare: 26.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - puncte de vedere
3. Aprobarea candidaturii doamnei SMĂRĂNDACHE Mihaela-Camelia, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
4. Aprobarea candidaturii doamnei CIORCILĂ Constanța-Irina, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
5. Aprobarea candidaturii doamnei TRIF Arina-Ioana, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor
6. Aprobarea candidaturii doamnei CONDURAT Mihaela-Virginia, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
7. Aprobarea candidaturii doamnei GHEORGHE Irina-Roxana, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
8. Aprobarea candidaturii domnului TUDOSIE Radu-Virgil, propus de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
9. Aprobarea candidaturii domnului MOCÎRȚ Sorin, propus de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Alba
10. Proiect de Hotărâre a Plenului Consiliului Economic și Social cu privire la aprobarea plății către doamna Popa Adriana-Florina a sumei reprezentând contravaloarea indemnizațiilor cuvenite și neîncasate în perioada 06.04.2020 – 30.12.2020, precum și a cheltuielilor de judecată aferente
11. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 13.06.2023
12. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 20.06.2023
13. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 22.06.2023
14. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 27.06.2023
15. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 29.06.2023
16. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 30.06.2023
17. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 19.07.2023
18. Diverse


Partner