Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-09-06

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-09-06

Ordinea de zi din 06.09.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 06.09.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar (termen de avizare: 06.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – avizare amânată în ședința din data de 30.08.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (termen de avizare: 13.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (termen de avizare: 13.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi (termen de avizare: 19.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Educației, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți (termen de avizare: 19.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Educației, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

3. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Reuniunea anuală a Președinților și Secretarilor Generali ai CES-urilor din statele membre ale UE și CESE, Madrid, Spania, 16-17 noiembrie 2023
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 02.08.2023
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 09.08.2023
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 17.08.2023
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 06.09.2023
8. Diverse


Partner