Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-09-13

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-09-13

Ordinea de zi din 13.09.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 13.09.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011 (termen de avizare: 21.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole și alimentare, precum și a metodologiei de colectare, centralizare și prelucrare a datelor statistice de evidență a stocurilor de produse agricole și alimentare (termen de avizare: 21.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr, 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației (termen de avizare: 22.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației – aprobată în ședința Guvernului din data de 8.09.2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 812 din 8.09.2023 sub nr. 809 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea unui sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase (termen de avizare: 22.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024 și pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023 (termen de avizare: 22.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026 (termen de avizare: 25.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene (plx474/4.09.2023) (termen de avizare: 20.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă privind desfiinţarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale (plx475/4.09.2023) (termen de avizare: 20.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.219 alin.(1), (2) şi (3) din Legea învăţământului (plx484/5.09.2023) (termen de avizare: 20.09.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil

3. Aprobarea candidaturii doamnei OANE Ilona-Gabriela, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
4. Aprobarea candidaturii domnului ZĂVOIU Cătălin, propus de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brașov
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 13.09.2023
6. Diverse

Partner