Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-10-04

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-10-04

Ordinea de zi din 04.10.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.10.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului 7 din Anexa la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001 (termen de avizare: 10.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (termen de avizare: 11.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea alineatului (11) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (termen de avizare: 13.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria Prim-Ministrului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (termen de avizare: 13.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 13.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației – procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă privind modificarea alin.(8) al art.28 din Legea audiovizualului nr.504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare (plx538/25.09.2023) (termen de avizare: 10.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori UDMR, PNL, PSD - aviz favorabil cu observații
3. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la cea de a 20-a aniversare a înființării Consiliului Economic și Social (CES) din Bulgaria, Sofia, 8 decembrie 2023
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Planula din data de 13.09.2023
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 04.10.2023
6. Diverse

Partner