Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-10-11

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-10-11

Ordinea de zi din 11.10.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 11.10.2023
2. Validarea doamnei Doina CIOMAG ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social
3. Validarea domnului Lucian DANILESCU ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului „Copii protejați, România sigură” 2023-2027 (termen de avizare: 18.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2023 – 2027 (termen de avizare: 18.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă (termen de avizare: 18.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.4. Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni (termen de avizare: 20.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

4.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor (termen de avizare: 23.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preșcolari și elevi dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile (termen de avizare: 23.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.7. Propunere legislativă privind Programul Naţional de Finanţare "INVEST-PATRIOT" (b515/18.09.2023) (termen de avizare: 16.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
4.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (b520/19.09.2023) (termen de avizare: 16.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
4.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului naţional (b521/20.09.2023) (termen de avizare: 16.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputat PNL - aviz favorabil cu observații
4.10. Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(1) lit.a) și e) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (b522/20.09.2023) (termen de avizare: 16.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
4.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (b523/20.09.2023) (termen de avizare: 16.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
4.12. Propunere legislativă pentru modificarea art.245, al.(3), art.553 alin.(2) și art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (b524/20.09.2023) (termen de avizare: 16.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
4.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale (b525/20.09.2023) (termen de avizare: 16.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
4.14. Propunere legislativă pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (b526/20.09.2023) (termen de avizare: 16.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
4.15. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b527/20.09.2023) (termen de avizare: 16.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - puncte de vedere
4.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul prevenirii şi combaterii traficului si consumului ilicit de droguri şi alte substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive (b533/21.09.2023) (termen de avizare: 16.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputat PSD - puncte de vedere
4.17. Propunere legislativă privind completarea Legii 504/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.534 din 22 iulie 2002 (plx549/3.10.2023) (termen de avizare: 18.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senatori PNL, PSD, USR, deputați UDMR, minorități - aviz favorabil
4.18. Propunere legislativă pentru completarea art.2 şi pentru modificarea şi completarea art.14 din Legea nr.554/2004 contenciosului administrativ (plx550/3.10.2023) (termen de avizare: 18.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senatori PNL, USR, deputați UDMR - aviz favorabil
4.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 contenciosului administrativ (plx551/3.10.2023) (termen de avizare: 18.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senatori PNL, USR, deputați UDMR - aviz favorabil
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 11.10.2023
6. Diverse


Partner