Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-11-08

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-11-08

Ordinea de zi din 08.11.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 08.11.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim (termen de avizare: 9.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - avizare amânată în ședința din data de 1.11.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției nr.190/2019 a Organizației Internaționale a Muncii privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la Geneva la 21 iunie 2019 (termen de avizare: 9.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - avizare amânată în ședința din data de 1.11.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni (termen de avizare: 15.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (termen de avizare: 15.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: MJ

2.5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România (termen de avizare: 17.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Lege privind sistemul public de pensii (termen de avizare: 17.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize VPM, MF, MJ

2.7. Proiect de Lege pentru privind energia eoliană offshore (termen de avizare: 17.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (termen de avizare: 20.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Consiliul Concurenței și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: VPM, MAI, ANAF, MLDPA, MF, MAE, MJ

2.9. Propunere legislativă pentru completarea articolului 33 din Legea nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (b602/18.10.2023) (termen de avizare: 10.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: deputat USR – Diana STOICA - aviz favorabil cu observații
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară şi pentru modificarea articolului 53 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (b603/18.10.2023) (termen de avizare: 10.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR, neafiliați - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă privind trecerea Agenţiei Naţionale Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Ministerului Sănătăţii (b604/18.10.2023) (termen de avizare: 10.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (b605/18.10.2023) (termen de avizare: 10.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b607/18.10.2023) (termen de avizare: 10.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PNL - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă privind implementarea Programului național de suport pentru pacienți - „Stop abuzurilor în spitale - Legea Alexandra” (b611/23.10.2023) (termen de avizare: 16.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați neafiliați, senatori si deputați AUR - aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.119 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (b612/23.10.2023) (termen de avizare: 16.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PNL, UDMR, neafiliați - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (b613/24.10.2023) (termen de avizare: 16.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR, deputați PNL, PSD, neafiliați - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea articolul 49 din Legea petrolului nr.238/2004 (b614/24.10.2023) (termen de avizare: 16.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, AUR, neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.I a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b615/24.10.2023) (termen de avizare: 16.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PSD, PNL, UDMR - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru completarea art.157 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (b616/24.10.2023) (termen de avizare: 16.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați, AUR, USR - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (b617/24.10.2023) (termen de avizare: 16.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PSD - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul vacilor de carne şi al bivoliţelor, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (b619/25.10.2023) (termen de avizare: 16.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați UDMR, PSD, PNL, AUR, USR - aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă pentru completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 (b620/25.10.2023) (termen de avizare: 16.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR, neafiliați - aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei LOSPA Delia Gabriela, propusă de Confederația Patronală Concordia, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București.
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 18.10.2023
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 20.10.2023
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 25.10.2023
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 31.10.2023
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 08.11.2023
9. Diverse


Partner