Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2023-12-21

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2023-12-21

Ordinea de zi din 21.12.2023 ora 09:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 21.12.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru formarea adulților 2023-2027 (termen de avizare: 22.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – procedură de avizare reluată – avizare amânată în ședințele din data de 13.12.2023 și din data de 20.12.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 22.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședințele din data de 13.12.2023 și din data de 20.12.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2024 (termen de avizare: 3.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată în ședința din data de 20.12.2023 - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2024 (termen de avizare: 8.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă (termen de avizare: 8.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., A.N.R.E., M.J.

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea unor măsuri necesare derulării activității societăților prestatoare de servicii de proiectare și performanță energetică (termen de avizare: 08.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.I.P.E., M.J.

2.7. Proiect de Ordonanță de Urgență privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic “Valea Jiului” – S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă (termen de avizare: 8.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.I., M.F., M.J.

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Energiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, în vederea acoperirii unor cheltuieli de operare a unor active funcționale din domeniul public și domeniul privat al statului (termen de avizare: 8.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.I., M.F., M.J.Partner