Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2024-01-04

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2024-01-04

Ordinea de zi din 04.01.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.01.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Cadrului general de obligațiuni destinate protejării mediului înconjurător și combaterii schimbărilor climatice (termen de avizare: 10.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - avizare amânată în ședința din data de 28.12.2023 – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap (termen de avizare: 10.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată în ședința din data de 28.12.2023 – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.3. Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (b732/11.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR – aviz favorabil
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea art.291 alin.(2) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b733/11.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD, PNL, AUR – aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu locuinţele de serviciu pe care acestea le au în administrare (b735/12.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Nacov Gheorghe - deputat UBBR (minorități) – aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (b736/12.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (b737/12.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Toma Vasilică - deputat PSD – aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru completarea art.109 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.195 privind circulaţia pe drumurile publice (b738/12.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Toma Vasilică - deputat PSD – aviz favorabil cu observații
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea (b739/12.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Toma Vasilică - deputat PSD – aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare (b740/12.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă de modificare a articolului 12 din Legea Farmaciei nr.266/2008 (b741/12.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL – aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice (b742/12.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea nr.566/2004 a cooperaţiei agricole (b743/12.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru completarea art.(671) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (b745/13.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea art.37 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.555 din 05 iulie 2019 (b747/14.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR – puncte de vedere
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b748/14.12.2023) (termen de avizare: 11.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Popescu Ion-Dragoş - senator neafiliat – aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru completarea Legii nr.215/2016 prvind ceremoniile oficiale, cu modificările şi completările ulterioare (plx806/27.12.2023) (termen de avizare: 15.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Florin Claudiu ROMAN - deputat PNL – aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea art.108 alin.(1) din Legea învăţământului preuniversitar nr.198/2023 şi pentru instituirea unei măsuri tranzitorii (plx807/27.12.2023) (termen de avizare: 15.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, senatori PSD, PNL, neafiliați – aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc (plx808/27.12.2023) (termen de avizare: 15.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR – aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă privind Statutul autonomiei culturale a comunităţii maghiare din România (plx809/27.12.2023) (termen de avizare: 15.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR – aviz nefavorabil
2.21. Propunere legislativă „LEGE CADRU privind autonomia culturală a comunităţilor naţionale" (plx810/27.12.2023) (termen de avizare: 15.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR – aviz nefavorabil
3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 04.01.2024
4. Diverse


Partner