Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2024-01-30

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2024-01-30

Ordinea de zi din 30.01.2024 ora 14:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 30.01.2024
2. Validarea doamnei Daniela BOLOLOI ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea asociațiilor și fundațiilor ale societății civile
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2024 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 05.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - avizare amânată în ședința din data de 25.01.2024 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.M.S.S., M.J.

3.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia (termen de avizare: 8.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – retransmis spre avizare sub formă de ordonanță a Guvernului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize A.N.S.V.S.A., M.J.

3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea și frecvența măsurilor de sprijin, precum și instituțiile responsabile (termen de avizare: 12.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4. Anularea Hotărârii Plenului nr. 14/25.01.2024 cu privire la aprobarea candidaturii unui asistent judiciar propus de Blocul Național Sindical
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 20.12.2023
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 21.12.2023
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 30.01.2024
8. Diverse


Partner