Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2024-02-28

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2024-02-28

Ordinea de zi din 28.02.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.02.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (termen de avizare: 08.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii (termen de avizare: 08.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (termen de avizare: 11.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J., A.N.A.P., C.N.A.S.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS și componentele acesteia (termen de avizare: 11.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.D.R., M.C.I.D., M.E.A.T., M.D.L.P.A., M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocare de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (termen de avizare: 12.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului unic din Legea nr.46/2022 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Rețeaua de Competențe Electorale Francofone (RECEF) (b41/5.02.2024) (termen de avizare: 04.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 21 aprilie ca "Ziua Prieteniei dintre România şi Republica Federală Germania" (b43/6.02.2024) (termen de avizare: 04.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b44/7.02.2024) (termen de avizare: 04.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 143 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (plx27/19.02.2024) (termen de avizare: 05.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Kocsis-Cristea Alexandru – deputat neafiliat - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului superior nr. 199/2023 (plx55/20.02.2024) (termen de avizare: 06.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (b50/9.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru completarea art. 91 alin.(3) din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal (b54/12.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil cu observații
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului unic din Legea nr.46/2022 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF) (b55/12.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori UDMR, deputați PNL, PSD, minorități - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru implementarea bugetării participative la nivel local, precum şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (b56/12.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă privind protecția și promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor cetățeni români domiciliați sau cu reședința în străinătate (Legea Pia) (b57/12.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Anamaria GAVRILĂ - deputat neafiliat - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea art.197 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b58/13.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Florin Claudiu ROMAN – deputat PNL - aviz favorabil cu observații
2.17. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (b59/13.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 14 mai ca ”Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel” (b60/13.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități - aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (b63/14.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz nefavorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei BORA Ana-Raluca, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 04.01.2024
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 28.02.2024
6. Diverse

Partner