Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2024-03-06

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2024-03-06

Ordinea de zi din 06.03.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 06.03.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (termen de avizare: 11.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății – avizare amânată în ședința din data de 28.02.2024 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS și componentele acesteia (termen de avizare: 11.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 28.02.2024 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei (termen de avizare: 12.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027 (termen de avizare: 14.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planul strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat (termen de avizare: 14.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.I.P.E., M.A.E., M.F., M.M.A.P., M.E.A.T., M.J.

2.6. Propunere legislativă pentru completarea art.126 din Legea învăţământului preuniversitar nr.198/2023 (plx56/26.02.2024) (termen de avizare: 12.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ (plx97/27.02.2024) (termen de avizare: 13.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea art.139 şi art.152 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (plx98/27.02.2024) (termen de avizare: 13.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea art.228 alin.(1) litera e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (plx99/27.02.2024) (termen de avizare: 13.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea art.141 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (plx100/27.02.2024) (termen de avizare: 13.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei BECTAȘ Adelina, propusă de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Tulcea
4. Informare - Scrisoare de mulțumire din partea președintelui AICESIS, dl John Jacobs, președintele SER Curaçao, pentru participarea la webinarul AICESIS din 19 februarie 2024
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 18.01.2024
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 25.01.2024
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 06.03.2024
8. Diverse

Partner