Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2024-03-28

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2024-03-28

Ordinea de zi din 28.03.2024 ora 09:30 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.03.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, și adoptarea unor măsuri în domeniul energiei (termen de avizare: 8.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată în ședința din data de 27.03.2024 - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (termen de avizare: 10.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă