Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2024-04-03

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2024-04-03

Ordinea de zi din 03.04.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 03.04.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale de Educație Financiară 2024-2030 (termen de avizare: 5.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată în ședința din data de 27.03.2024 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., B.N.R.,A.S.F., A.R.B., A.N.P.C., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic (termen de avizare: 5.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată în ședința din data de 27.03.2024 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.3. Proiect de Lege privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare (termen de avizare: 10.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cadrului general pentru implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon (termen de avizare: 15.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - retransmis spre avizare - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Educația Continuă a Adulților 2024 - 2030 (termen de avizare: 10.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.I.P.E., M.C.I.D., M.F.T.E.S., M.F., M.J.

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, pentru anul 2024 (termen de avizare: 15.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Propunere legislativă pentru suportarea de către statul român a cheltuielilor ocazionate de repatrierea cetățenilor români decedați în străinătate precum și pentru modificarea alin.(1) lit.b) a articolului 15 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (b138/11.03.2024) (termen de avizare: 5.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Alfred-Robert SIMONIS - deputat PSD - aviz favorabil

2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii (b144/13.03.2024) (termen de avizare: 5.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Bogdan-Alexandru BOLA - deputat neafiliat - aviz favorabil

2.9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (b145/13.03.2024) (termen de avizare: 5.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputat USR, deputat neafiliat - aviz favorabil

2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul prevenirii și combateri criminalității organizate și al prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri (b146/13.03.2024) (termen de avizare: 5.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputat minorități - aviz nefavorabil

2.11. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul organizării şi funcţionării serviciilor de informaţii în România, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată (plx189/25.03.2024) (termen de avizare: 9.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Tudor Vlad BENGA- deputat neafiliat - aviz nefavorabil

2.12. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023 (plx190/25.03.2024) (termen de avizare: 9.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL, senator PSD, UDMR - aviz nefavorabil

2.13. Propunere legislativă pentru modificarea art.108 din Legea învățământului preuniversitar nr.198 din 4 iulie 2023 (plx214/26.03.2024) (termen de avizare: 10.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil

3. Propunere de modificare a organigramei și a statului de funcții ale Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social
4. Solicitarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de transmitere a unui punct de vedere referitor la propunerile privind armonizarea legislației în vigoare cu prevederile Convenției nr. 190 OIM privind eliminarea hărțuirii și violenței din lumea muncii (proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii)
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 03.04.2024
6. Diverse