Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2024-04-17

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2024-04-17

Ordinea de zi din 17.04.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 17.04.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (b162/25.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil

2.2. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor în străinătate, precum și pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b163/25.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR, PSD -aviz favorabil

2.3. Propunere legislativă pentru completarea legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (b164/25.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR - aviz favorabil

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare (b165/26.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL- aviz favorabil

2.5. Propunere legislativă pentru modificarea art.23 din Legea calului nr.389/2005 (b166/26.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil

2.6.Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b167/26.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, UDMR, PSD - aviz nefavorabil

2.7. Propunere legislativă privind modificarea Legii Nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali cât și pentru modificarea Legii Nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (b168/26.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Grosaru Andi-Gabriel - deputat minorități - aviz favorabil

2.8. Propunere legislativă pentru protejarea cotei unice de impozitare în România pentru următorii zece ani (b169/26.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil

2.9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea națională a României (b170/26.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD - aviz favorabil

2.10. Propunere legislativă pentru modificarea art. 85 alin. (4) din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii (b173/26.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil

2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (b174/26.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil cu observații

2.12.Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2023 privind învățământul preuniversitar publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.613 din 05 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare (b175/26.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil cu observații

2.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (b176/27.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Murariu Oana - deputat USR - aviz favorabil

2.14. Propunere legislativă pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (b177/27.03.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil

2.15. Propunere legislativă pentru instituirea Programului de finanțare „Investim în studenții români din diaspora - STUD-IN-VEST” (b183/01.04.2024) (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL -aviz nefavorabil

2.16. Propunere legislativă pentru completarea art. 35 alin. (8) din Legea învăţământului superior nr.199/2023 (plx140/08.04.2024) (termen de avizare: 23.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR și deputat PSD - aviz favorabil

2.17. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 82 din Legea audiovizualului nr.504/2002 (plx224/08.04.2024) (termen de avizare: 23.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Lazăr Ion-Marian - deputat USR - aviz favorabil

2.18. Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (plx234/09.04.2024) (termen de avizare: 24.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați minorități - aviz favorabil

3. Propunerea domnului Vicepreședinte Mihai Dragoș cu privire la elaborarea ”Studiului cu privire la oportunitatea dezvoltării și punerii în practică a unui mecanism de prescripții sociale în România”, în vederea includerii în calendarul tematic de studii pe anul 2024
4. Aprobarea Punctului de vedere cu privire la propunerile Ministerului Muncii și Solidarității Sociale de aliniere a legislației naționale la standardele Convenției Organizației Mondiale a Muncii (OIM) nr. 190 pentru Eliminarea Violenței și Hărțuirii din Lumea Muncii
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 17.04.2024
6. Diverse