Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2024-06-05

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2024-06-05

Ordinea de zi din 05.06.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 05.06.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023 (termen de avizare: 11.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., M.F., M.A.E., M.M.S.S., M.F.T.E.S., A.N.S.P.D.C.P., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 12.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3.Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale în domeniul Inteligenței Artificiale 2024 - 2027 (termen de avizare: 13.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Autoritatea pentru Digitalizarea României - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (termen de avizare: 17.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și alte măsuri fiscale (termen de avizare: 17.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS (termen de avizare: 17.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Autorității Vamale Române, reorganizarea activității acesteia precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 17.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.J., M.T.I., M.Ed., A.N.F.P., O.N.A.C.

2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b245/13.05.2024) (termen de avizare: 7.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina - deputat PSD - aviz favorabil

2.9. Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (b246/13.05.2024) (termen de avizare: 7.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR, PSD, PNL - aviz favorabil

2.10. Propunere legislativă pentru instituirea mecanismului de compensare a unor obligaţii fiscale cu sume de recuperat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (b247/13.05.2024) (termen de avizare: 7.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil

2.11. Propunere legislativă pentru completarea art.291 alin.(2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal (b248/14.05.2024) (termen de avizare: 7.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR, UDMR - aviz favorabil

2.12. Propunere legislativă pentru modificarea art.168, alin (1), lit.a) din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii (b249/14.05.2024) (termen de avizare: 7.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil

2.13.Propunere legislativă pentru completarea articolului 453 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (b250/14.05.2024) (termen de avizare: 7.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR, PNL, UDMR, PSD - aviz favorabil cu observații

2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr.263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență (b251/14.05.2024) (termen de avizare: 7.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Costea Adrian - senator AUR - aviz nefavorabil

2.15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b252/14.05.2024) (termen de avizare: 7.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL, neafiliați - aviz favorabil

2.16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (b261/17.05.2024) (termen de avizare: 7.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL - aviz favorabil

3. Stabilirea termenului de realizare și completarea componenței grupului de lucru înființat în scopul emiterii unui punct de vedere cu privire la adoptarea unor măsuri legislative în legătură cu eliminarea discriminării raportat la reținerea contribuției la FNUASS asupra indemnizaţiilor aferente concediilor medicale
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 05.06.2024
5. Diverse