Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2024-06-26

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2024-06-26

Ordinea de zi din 26.06.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.06.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 914/2017 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Centrului Național de Management al Apei Grele, precum și a unor măsuri necesare pentru asigurarea securității obiectivului (termen de avizare: 1.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată în ședințele din data de 19.06.2024 și data de 20.06.2024 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive (termen de avizare: 3.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Energiei, Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - avizare amânată în ședințele din data de 19.06.2024 și data de 20.06.2024 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea unor măsuri temporare referitoare la salarizarea grefierilor și a altor categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de instruire propriu şi a personalului de instruire colaborator din cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri (termen de avizare: 5.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (termen de avizare: 5.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (termen de avizare: 5.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (termen de avizare: 5.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere (termen de avizare: 9.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1025/2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, precum și a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (termen de avizare: 9.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Propunere legislativă pentru completarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b285/04.06.2024) (termen de avizare: 4.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL și PSD - aviz favorabil

2.10. Propunere legislativă pentru completarea Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii (b286/04.06.2024) (termen de avizare: 4.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil

2.11. Propunere legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate (b290/05.06.2024) (termen de avizare: 4.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Laura-Mihaela Moagher - senator PSD - aviz nefavorabil

2.12. Propunere legislativă pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b310/17.06.2024) (termen de avizare: 4.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş - senator PNL - aviz favorabil

2.13. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023 (termen de avizare: 10.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 26.06.2024
4. Diverse