Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2024-07-10

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2024-07-10

Ordinea de zi din 10.07.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 10.07.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 822/2022 (termen de avizare: 19.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind normele referitoare la întocmirea, actualizarea și administrarea Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, precum şi detalierea operaţiunilor necesare completării bazei de date (termen de avizare: 19.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția Națională a Funcționarilor Publici - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 21 din Ordonanța Guvernului nr.27 din 28 august 2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională (b311/17.06.2024) (termen de avizare: 17.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil

2.4. Propunere legislativă privind limitarea numărului de mandate ale conducătorilor serviciilor secrete (b314/18.06.2024) (termen de avizare: 17.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil

2.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.78 alin. (43) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (b315/18.06.2024) (termen de avizare: 17.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați neafiliați, deputat USR, deputat PSD - aviz favorabil

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației fizice şi sportului nr.69/2000 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.200 din 09 mai 2000 (b316/18.06.2024) (termen de avizare: 17.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil

2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii (b318/19.06.2024) (termen de avizare: 17.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Adrian COSTEA - senator AUR - aviz favorabil cu observații

2.8. Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate (b319/20.06.2024) (termen de avizare: 17.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputat PSD - aviz favorabil

2.9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (b320/21.06.2024) (termen de avizare: 17.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Oana Silvia ȚOIU - deputat USR - aviz nefavorabil

3. Invitația Cancelariei Prim-ministrului României la o nouă consultare (online) pe tema alinierii legislației naționale la standardele Convenției Organizației Mondiale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii din lumea muncii, 16 iulie 2024
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 23.05.2024
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 29.05.2024
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 26.06.2024
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 10.07.2024
8. Diverse