Update date:

ESC of Romania at International Day of La Francophonie

ESC of Romania at International Day of La Francophonie

The Economic, Social and Environmental Council (ESEC) of France organized on its premises in Paris, on 20 March 2018, a celebration on the occasion of the International Day of La Francophonie, under the high patronage of the International Organization of La Francophonie (OIF). The Romanian Economic and Social Council was represented by Mr. Radu MINEA, member of the ESC Bureau.

Participation of the ESC of Romania in the celebration organized by the ESEC of France on the occasion of the International Day of La Francophonie


În ziua următoare, dl. Minea s-a întâlnit cu membri ai Secretariatului General al UCESIF pentru a discuta detaliile referitoare la organizarea următoarei reuniuni a Adunării Generale a Uniunii, precum și poziția organizației în cadrul OIF. În acest context, domnul Minea a lansat propunerea ca CES România să organizeze această reuniune și un atelier, pe marginea sa, care să aibă ca temă colaborarea între generații și transferul de competențe și experiență între vârstnici și tineri. Propunerea a fost acceptată, convenindu-se, totodată, ca evenimentul să se desfășoare în perioada 4-5 decembrie 2018 la București.

S-a discutat, de asemenea, despre crearea unui grup de lucru, alcătuit din CES-urile din România, Franța, Coasta de Fildeș și Maroc, care să fie deschis și altor membri UCESIF și care să analizeze propunerile referitoare la activitatea UCESIF și la creșterea vizibilității Uniunii. Domnul Minea a prezentat și un punct de vedere referitor la Carta Socială a UCESIF, afirmând necesitatea actualizării prevederilor acesteia, importantă atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel internațional.

În afară de întâlnirile cu dl Philippe Bon, secretar general al UCESIF, și dna Marie Béatrice Levaux, vicepreședintă a UCESIF și raportor pentru proiectul „Rolul Franței într-o Francofonie dinamică”, dl Minea a purtat discuții și cu dl Jean Baptiste Lemoyne, secretar de stat pe lângă ministrul pentru Europa și Afaceri Externe, dl Christian Ter Stepanian, ambasador și reprezentant al Republicii Armenia la OIF, dl Jean-Marie Cambaceres, președintele Secțiunii Afaceri Europene și Internaționale din cadrul CESE Franța.

Partner