Update date:

ESC Opinions adopted

ESC Opinions adopted

Search

Aviz referitor la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 3 – Managementul deșeurilor, componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și cultură, componentei 12 – Sănătate – Investiția 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – obiective de investiții cu contracte de lucrări în derulare încheiate cu Compania Națională de Investiții C.N.I. – S.A., componentei 14 – Buna guvernanță și componentei 15 – Educație, precum și pentru completarea unor acte normative și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ,,C.N.I.” - S.A
442 KB Download
Search

Partner