Update date:

ESC President

The president represents CES in relations with third parties

ESC President

The president of the CES represents the Economic and Social Council before the Parliament, the Government and other public authorities, as well as in relations with third parties based on a mandate approved by the Plenary of the Economic and Social Council.

Atribuţiile Preşedintelui CES

Preşedintele CES are, în principal, următoarele atribuţii:

  1. reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu terţii în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic şi Social;
  2. semnează actele Consiliului Economic şi Social;
  3. angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic şi Social;
  4. exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii sau hotărârilor plenului.

Preşedintele CES este validat de Parlament, pe o perioadă de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic şi Social. Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie cu respectarea duratei fiecărui mandat.


Preşedintele reprezintă Consiliul în relaţiile cu terţii, potrivit hotărârilor luate în Plen sau în Biroul Executiv.

Partner