ESC Romania AICESIS Board 2021

The Civic Chamber of the Russian Federation, which holds the presidency of the International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS), organized the meeting of the AICESIS Board of Directors on December 15, 2021, in Moscow, in hybrid format.

Participarea CES România la reuniunea Consiliului de Administrație al AICESIS
Format hibrid, 15 decembrie 201

Consiliul de Administrație al AICESIS 2021
CES România a fost reprezentat online de dl Iacob Baciu, membru al Plenului, delegat de președintele CES, și de dna Eugenia Ștefănescu, directoarea Direcției Relații Internaționale și Relații Publice.

Consiliul de Administrație al AICESIS 2021
După discursul de deschidere al dnei Lidia Miheeva, președinta Camerei Civice a Federației Ruse și președinta AICESIS, membrii CA au discutat chestiunile aflate pe ordinea de zi a reuniunii.

În prezent, Asociația numără peste 70 de consilii economice și sociale, însă nu toți membrii sunt activi. Așadar, Consiliul a stabilit că este necesară actualizarea listei membrilor AICESIS pentru a avea o imagine clară a componenței acesteia. De asemenea, membrii CA au vorbit despre importanța atragerii de noi CES-uri în Asociație și a faptului de a susține înființarea de consilii economice și sociale și de instituții de dialog social în țări în care acestea nu există.

Membrii CA au discutat și despre actualizarea și modernizarea site-ului Asociației, precum și despre crearea și administrarea conturilor pe rețelele sociale LinkedIn și Facebook, care pot face activitatea AICESIS mai vizibilă publicului larg.

Șeful Unității de Dialog Social și Tripartism din cadrul OIM, dl Youcef Ghellab, a vorbit despre colaborarea dintre AICESIS și OIM în baza acordului de cooperare semnat de cele două organizații în 2012 și reînnoit în 2018, în timpul președinției române a Asociației. S-a stabilit ca în a doua jumătate a anului 2022 Consiliul Național Economic, Social și de Mediu (CNESE) din Algeria să organizeze conferința internațională comună AICESIS-OIM, care se desfășoară, în mod regulat, o dată la doi ani.

Membrii CA au hotărât păstrarea biroului fizic al Asociației de la Bruxelles, care nu mai este folosit de o bună perioadă, urmând ca în viitorul apropiat să se găsească mijloace pentru întreținerea lui.

S-a propus, de asemenea, modificarea Statutului Asociației, astfel încât acesta să țină cont de contextul mondial al digitalizării și de evoluțiile din ultimii doi ani, când reuniunile au devenit rare, iar mecanismele utilizate anterior în derularea activităților Asociației nu au fost suficient de eficiente în noile circumstanțe. În acest sens, CA a stabilit crearea unui grup de lucru care să se ocupe de acest aspect.

În cadrul reuniunii, membrii CA au hotărât, de asemenea, ca următoarea Adunare Generală a AICESIS să aibă loc în a doua jumătate a lunii iunie a anului viitor la Atena, CES-ul grec oferindu-se să găzduiască reuniunea.

Partner