Update date:

ESC Vice-presidents

The positions of vice-president are ensured by rotation

ESC Vice-presidents

The Economic and Social Council (ESC) has three vice-presidents.
Ciomag Doina-Maria
Ciomag Doina-Maria
Vice-president

Atribuţiile Vicepreşedintelui CES

Vicepreşedinţii au, în principal, următoarele atribuţii:

  1. reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu terţii în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic şi Social;
  2. semnează actele Consiliului Economic şi Social;
  3. angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic şi Social;
  4. exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii sau hotărârilor plenului.

Funcţiile de vicepreşedinte, sunt asigurate prin rotaţie, anual, de fiecare partener social.

Partner