Update date:

Executive Bureau

The Executive Bureau provides leadership in the interval between plenary sessions

Executive Bureau

The Economic and Social Council Executive Bureau (BEx) consists of the president, two vice-presidents, each of them representing a party and other six members, two from each social partner.
Ciomag Doina-Maria
Ciomag Doina-Maria
Vice-president
Tancău Petrea-Petre
Tancău Petrea-Petre
BEX Member

Biroul executiv CES

Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi câte un membru din fiecare parte.

Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie de fiecare parte pe durata mandatului. Înlocuirea preşedintelui, înainte de termen, se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului.

Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului.

Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social.

Partner