Update date:

Extraordinary meeting of the Board of Directors of AICESIS

Mass Media

Extraordinary meeting of the Board of Directors of AICESIS

On Friday, March 1, 2024, the Economic and Social Council of Curaçao (SER), which holds the presidency of the International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS) for the term 2023–2025, organized online a second extraordinary meeting of the Council of Administration (CA) of this year
Reuniune extraordinară a Consiliului de Administrație al AICESIS

La reuniune au fost reprezentate toate cele patru zone ale căror CES-uri alcătuiesc CA, și anume: Africa, Europa, Eurasia/Orientul Mijlociu, America Latină și Caraibe și a fost întrunit cvorumul pentru adoptarea deciziilor. CES-ul român a fost reprezentat de Eugenia Ștefănescu, directoarea Direcției Relații Internaționale și Relații Publice, și Anca Simitopol, expert Relații Internaționale.

Acest CA extraordinar a fost convocat de președinția AICESIS în conformitate cu articolul 9.1, paragraful 2 din Statutul Asociației ca urmare a apariției a două poziții vacante.

Dat fiind că CES din Guatemala s-a retras din poziția ocupată în cadrul CA din partea zonei America Latină și Caraibe, s-a propus ca CES din Saint-Martin să preia poziția vacantă. În același timp, doamna Miloushka Sboui-Racamy, consilier principal în cadrul CES Curaçao, a fost recomandată pentru funcția de secretar general adjunct pentru această regiune. Deciziile vor fi ratificate în cadrul unei ședințe a Adunării Generale, care va fi convocată în conformitate cu dispozițiile articolului 6.2 din Statutul Asociației.

Având în vedere imposibilitatea CES-ului din Guatemala de a găzdui următoarea reuniune a Consiliului de Administrație, Consiliul Economic, Social, de Mediu și Cultural (CESEC) din Coasta de Fildeș s-a oferit să găzduiască evenimentul. Membrii CA și-au exprimat recunoștința pentru acest gest de solidaritate și ospitalitate. În ceea ce privește data reuniunii, propunerile vor fi înaintate Consiliului de Administrație de către președinte pentru aprobare – în strânsă colaborare cu CES din Coasta de Fildeș și cu secretarul general al Asociației –, intenția fiind ca evenimentul să fie organizat până în iunie 2024.

Partner