Update date:

Focus group organized online by the European Economic and Social Committee 2023

Focus group organized online by the European Economic and Social Committee 2023

On Monday, April 3, 2023, the European Economic and Social Committee (CESE) organized an online administrative focus group, in which the Economic and Social Council from Portugal and the Economic and Social Council from Romania participated. The EESC organized a series of such focus groups between 27 February and 7 April, with the aim of helping the EESC to improve its image.
[RO] Focus-grupurile fac parte din efortul mai amplu al comitetului, inițiat recent, de creștere a vizibilității sale, de îmbunătățire a comunicării și de consolidare a prezenței sale în statele membre. În cadrul focus-grupurilor, CESE și-a propus să asculte comunitatea partenerilor săi – în special consiliile economice și sociale naționale din cadrul UE – pentru a afla cum este perceput în teritoriu și, pe termen lung, pentru a se putea defini mai bine și a dezvolta strategii de comunicare mai bune în viitor, având în vedere că această definire include colaborarea cu rețeaua de CES-uri naționale și o parte semnificativă a colaborării o reprezintă cea la nivel administrativ.

Fiind un schimb restrâns de perspective între colegi, discuțiile din cadrul focus-grupului au oferit, de asemenea, participanților din partea CES-urilor naționale prilejul de a învăța din experiența celorlalți și din experiența CESE și de a discuta despre provocări comune întâmpinate de CESE și de consiliile naționale.

CES România a fost reprezentat la acest focus-grup de Anca Simitopol, expert în cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice.

Partner