Update date:

Methodological norms for Law 544/2001

Methodological norms for Law 544/2001

Methodological norms for setting out the principles, the procedures and rules for implementing Law no. 544/2001 regarding free access to public information.
Legea nr. 544/2001
Norme metodologice


Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea următoarelor principii:

a) principiul transparenţei - autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informatie să constituie excepţia, în condiţiile legii;

b) principiul aplicării unitare - autorităţile şi instituţiile publice asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi ale normelor metodologice;

c) principiul autonomiei - fiecare autoritate sau instituţie publică va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relatii publice, în conformitate cu prevederile legii şi ale normelor metodologice.

Partner