Update date:

Participation of the ESC of Romania in the AICESIS Board 2019

Participation of the ESC of Romania in the AICESIS Board 2019

A delegation of the Economic and Social Council of Romania, headed by Mr. Iacob Baciu, President of the Romanian ESC and AICESIS President, and composed of Messrs. Liviu Rogojinaru, Vice-President, Liviu Apostoiu, Member, and Ms. Eugenia Ștefănescu, Head of the International and Public Relations Department, participated in the AICESIS Board meeting and Workshop that took place on 7 and 8 March 2019 at the premises of the Social and Economic Council (SER) of Willemstad, Curaçao.

Participation of a delegation of the ESC of Romania in the AICESIS Board meeting and Workshop jointly organized by AICESIS and the ESC of Curaçao at Renaissance Hotel in Willemstad on 7 and 8 March 2019

Consiliul de Administrație al AICESIS 2019
În cursul zilei de 9 martie 2019, a avut loc o întâlnire informală între delegația CES România și Secretariatul AICESIS, în timpul căreia s-au discutat aspecte organizatorice privind desfășurarea, în România, a celor două mari evenimente ce urmează a fi organizate de AICESIS în 2019, și anume Adunarea Generală a AICESIS – ce marchează încheierea mandatului CES România la conducerea AICESIS – și Conferința internațională organizată în comun de AICESIS și Organizația Internațională a Muncii.

Consiliul de Administrație al AICESIS
7 martie 2019

Reuniunea a fost deschisă de președintele CES-ului din Curaçao, dl John Jacobs, care apoi i-a dat cuvântul primului ministru al Curaçao, dl Eugene Rhuggenaath.

Consiliul de Administrație al AICESIS 2019
În deschiderea CA a luat cuvântul și președintele AICESIS, dl Iacob Baciu, care a și condus lucrările Consiliului de Administrație.

Reuniunea CA a dezbătut următoarele puncte: următoarea președinție, următoarea reuniune a CA și următorii SG adjuncți; seminarul privind „Viitorul AICESIS”; parteneriatul cu ILO și ECOSOC; noi aderări la AICESIS; identitatea vizuală a AICESIS; noul site AICESIS; biroul virtual al AICESIS; tema principală de lucru; situația CDES din Brazilia; data următoarei Adunări Generale din 2019; Forumul asiatic privind dialogul social 2019; și acordul de cooperare cu Argentina privind posibilitățile de creare a unui CES.

Atelierul de lucru cu tema „Bune practici ale CES-IS: Revoluția numerică” 8 martie 2019

Acest atelier de lucru constituie cea de-a treia dezbatere pe tema principală de lucru a Președinției române, „Revoluția digitală”. Astfel, atelierul a reprezentat o bună ocazie de a sistematiza și actualiza informațiile colectate.

Atelierul de lucru a fost deschis de președintele CES-ului din țara gazdă și de președintele AICESIS și l-a avut ca invitat special pe ministrul de Finanțe și Dezvoltare Economică din Curaçao, dl Kenneth Gijsbertha, care a avut o intervenție cu titlul „Transformarea guvernamentală digitală către o națiune inteligentă”.

Intervenția cadru a fost susținută de domnul Adrian Marin, raportor al AICESIS din partea României, care a rezumat într-un raport toate discuțiile purtate pe tema principală la seminariile și atelierele precedente.

Consiliul de Administrație al AICESIS 2019
Au avut loc patru sesiuni de lucru pe următoarele teme:

1. Recapitularea și actualizarea informațiilor și criteriilor analizate în cadrul atelierelor și seminariilor anterioare;

2. Evaluarea politicilor publice și a acțiunilor partenerilor sociali în vederea promovării dezvoltării și a tranzițiilor economiei digitale;

3. Contribuția economiei digitale la dezvoltarea economică și socială, în special în cazul economiilor emergente;

4. Analiza aspectelor sociale și de ocupare a forței de muncă în cadrul economiei digitale: Modificări ale formelor de muncă (platforme digitale) & Oportunități de promovare a muncii și a egalității femeilor.


Lucrările atelierului au fost încheiate de Președintele CES din Curaçao și Președintele AICESIS.

Partner