Update date:

The Romanian Constitution

The Romanian Constitution

The Romanian Constitution on the Economic and Social Council

Constituţia României, republicată (2003)

Art. 141 Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.