Update date:

Elaborate studies and analysis

Elaborate studies and analysis

The Economic and Social Council presents the studies developed by the institution

TABLOUL SĂNĂTĂȚII MINTALE ÎN ROMÂNIA

TINERETUL, POLITICILE ȘI PROGRAMELE EUROPENE PENTRU TINERET ȘI TINERII DIN ROMÂNIA

Consiliul Economic și Social vă prezintă studiul „Tabloul Sănătății Mintale în România”
Raportul conține următoarele șase secțiuni, care abordează problematici specifice. În cadrul fiecărei secțiuni au fost elaborate recomandări de politici publice sau privind măsurile posibile pentru îmbunătățirea situației existente … descarcă

TINERETUL, POLITICILE ȘI PROGRAMELE EUROPENE PENTRU TINERET ȘI TINERII DIN ROMÂNIA

TINERETUL, POLITICILE ȘI PROGRAMELE EUROPENE PENTRU TINERET ȘI TINERII DIN ROMÂNIA

Consiliul Economic și Social vă prezintă studiul „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 an european al tineretului”
Consiliul Economic și Social (CES) și-a propus, prin prezentul studiu, să analizeze gradul în care România transpune la nivel național recomandările în domeniul politicii de tineret ale principalelor organisme europene relevante în acest sens – Consiliul Europei, principala organizație europeană de drepturile omului, formată din 46 de state membre, respectiv Uniunea Europeană, precum și să analizeze modalitatea în care fondurile de la bugetul Uniunii Europene dedicate tinerilor sunt folosite la nivel național. Studiul a fost realizat în perioada august 2022 – aprilie 2023 de către Comisia de specialitate temporară desemnată în acest sens de Plenul Consiliului Economic și Social și de experții independenți … descarcă

CORELAREA SALARIULUI MINIM CU NECESARUL PENTRU UN TRAI MINIM DECENT: STUDIU DE POLITICĂ PUBLICĂ

CORELAREA SALARIULUI MINIM CU NECESARUL PENTRU UN TRAI MINIM DECENT: STUDIU DE POLITICĂ PUBLICĂ

Consiliul Economic și Social vă prezintă studiul realizat de Comisia de specialitate temporară

Studiul și-a propus fundamentarea cu argumente științifice, bazate pe date, contextualizate în cadrul național și european, a unui demers de corelare a salariului minim stabilit de guvern cu valoarea stabilită prin lege pentru coșul minim de consum, precum și elaborarea unor scenarii alternative de realizare a unui asemenea demers … descarcă

LOCUIREA ÎN ROMÂNIA: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII, SUSTENABILITĂȚII ȘI ACCESIBILITĂȚII

LOCUIREA ÎN ROMÂNIA

Consiliul Economic și Social vă prezintă studiul realizat de Comisia de specialitate temporară pentru locuire

Studiul Consiliului Economic și Social (CES) al României cu privire la locuirea de calitate, sustenabilă și accesibilă din punct de vedere al costurilor, vine cu elemente de diagnostic cu privire la locuire în România și cu o serie concretă de modificări legislative și de politici publice pe care le înaintăm pe această cale Parlamentului României și Guvernului, atrăgând atenția asupra acestui fenomen complex, care necesită abordări imediate, atât la nivelul administrației centrale, cât și la nivelul administrațiilor publice locale … descarcă

Studii 2014
Studii 2013


Studii 2011

Partner