Update date:

Temporary Sections

Temporary Sections

Temporary Sections are established as study groups in order to carry out the Economic and Social Council duties.

Comisii de specialitate temporare

Prin regulamentul propriu de organizare şi funcționare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru soluționarea unor probleme care se ivesc în domenii specifice de activitate.

Procedura de recrutare şi selecție a colaboratorilor externi

Scopul acestei proceduri este de a stabili modalitatea de recrutare şi selecție a colaboratorilor externi pentru Consiliul Economic şi Social în vederea realizării de studii şi analize privind realitățile economice şi sociale precum şi respectarea convențiilor şi tratatelor internaționale ratificate de statul român … mai mult


Comisia temporară „Oportunitatea dezvoltării și punerii în practică a unui mecanism de prescripții sociale în România

Membri comisiei temporare


Structura studiului „Oportunitatea dezvoltării și punerii în practică a unui mecanism de prescripții sociale în România


Structura studiului „Oportunitatea dezvoltării și punerii în practică a unui mecanism de prescripții sociale în România”

Recrutare şi selecție colaboratori externi pentru Comisia temporară „Oportunitatea dezvoltării și punerii în practică a unui mecanism de prescripții sociale în România

  1. Anunțul de recrutare și selecție experți – CT Prescripții;
  2. Anexa 1 - Criterii și grilă selecție dosare studiu - CT Prescripții;
  3. Anexa 2 - Criterii și grilă interviu - CT Prescripții;
  4. Anexa 3 - Plan interviu - CT Prescripții.

Partner