Update date:

Temporary Sections

Temporary Sections

Temporary Sections are established as study groups in order to carry out the Economic and Social Council duties.
Prin regulamentul propriu de organizare şi funcționare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru soluționarea unor probleme care se ivesc în domenii specifice de activitate.

Partner