The Erasmus Program for Civil Societies

The Economic and Social Council of Spain organized on November 21, 2023, in the context of the Spanish Presidency of the Council of the EU, the second edition of the Erasmus Program for organized civil societies. Given that several European economic and social councils could not physically participate in the event, the Spanish CES decided that it would take place online, between 09:20 and 13:00.

Participarea CES România la Programul Erasmus pentru societățile civile organizate
Eveniment online organizat de CES Spania
21 noiembrie 2023


Acest program are la bază aceleași principii ca ale celebrului program Erasmus al UE, membrii consiliilor economice și sociale europene, în calitate de reprezentanți ai societăților civile organizate din țările lor, fiind invitați să facă schimb de experiențe și bune practici în privința metodelor de lucru ale CES-urilor naționale respective. Scopul general al programului este acela de a crea parteneriate transnaționale fiabile la nivel european.

Tema acestei ediții a fost mediul rural în contextul construcției europene și al dezvoltării durabile.

CES România a fost reprezentat de dl Valentin Filip, membru al Comisiei pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă din cadrul CES și profesor la Departamentul de Economie Politică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

CES-ul spaniol a propus dezvoltarea unei comunități de experți în domeniul dezvoltării rurale care să includă reprezentanți ai consiliilor economice și sociale din toate statele europene. În prima parte a reuniunii s-au prezentat perspectivele gazdelor și ale instituțiilor europene relevante privind prioritățile de dezvoltare rurală în contextul ambițiilor europene legate de mediu. În state precum Bulgaria sau Franța CES-urile au o strategie clară privind politicile agricole și de dezvoltare rurală, ceea ce ajută aceste instituții să se poziționeze față de diversele inițiative legislative.

Domnul Valentin Filip a prezentat, de asemenea, modul de lucru al CES-ului român și a vorbit despre provocările privind armonizarea legislației naționale cu directivele europene și despre graba și presiunea, uneori contraproductivă, de avizare a unor inițiative legislative.

Partner