ESC Vice-presidents

Maxim Rodrigo-Gabriel
Maxim Rodrigo-Gabriel
VICEPREȘEDINTE
Pădure Marian
Marian
PĂDURE
VICEPREȘEDINTE

Florin
MIHAI
VICEPREȘEDINTE

Vicepreşedinţii au, în principal, următoarele atribuţii:
  1. reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu terţii în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic şi Social;
  2. semnează actele Consiliului Economic şi Social;
  3. angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic şi Social;
  4. exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii sau hotărârilor plenului.

Funcţiile de vicepreşedinte, sunt asigurate prin rotaţie, anual, de fiecare partener social.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate