Executive Bureau

Bogdan Simion
Bogdan Simion
PREȘEDINTE
Curriculum Vitae


Hagiu Augustin Florin
Augustin-Florin
HAGIU
VICEPREȘEDINTE
Curriculum Vitae
Tancău-Petrea Petre
Petre
TANCĂU-PETREA
VICEPREȘEDINTE
Curriculum Vitae
Dragoș Mihai
Mihai
DRAGOȘ
VICEPREȘEDINTE
Curriculum VitaeMihalache Dragoș
Dragoș
MIHALACHE
MEMBRU
Teoroc Ștefan
Ștefan
TEOROC
MEMBRU
Murafa-Benga Corina-Andreea
Corina-Andreea
MURAFA-BENGA
MEMBRU


Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi câte un membru din fiecare parte.

Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie de fiecare parte pe durata mandatului. Înlocuirea preşedintelui, înainte de termen, se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului.

Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului.

Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate