Executive Bureau

Baciu Iacob
Iacob BACIU
PREȘEDINTE
Maxim Rodrigo-Gabriel
Maxim Rodrigo-Gabriel
VICEPREȘEDINTE
Pădure Marian
Marian
PĂDURE
VICEPREȘEDINTE
-
-

VICEPREȘEDINTE


Tancău-Petrea Petre
Petre TANCĂU-PETREA
MEMBRU
Anicescu Ștefan-Bogdan
Anicescu ȘTEFAN-BOGDAN
MEMBRU

Florin
MIHAI
MEMBRU


Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din preşedinte, cei 3 vicepreşedinţi şi câte un membru din fiecare parte.

Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie de fiecare parte pe durata mandatului. Înlocuirea preşedintelui, înainte de termen, se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului.

Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigură conducerea în intervalul dintre şedinţele plenului.

Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate