AICESIS 2019

L`Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS) et le Conseil économique et social de Roumanie organisent l`Assemblée générale de l`AICESIS du 9 au 10 octobre 2019 au Grand Hôtel JW Marriott Bucharest, dans la grande salle de bal A.

Adunarea Generală a AICESIS 2019

Raport AICESIS (RO)

Consiliul Economic și Social din România deține, prin președintele Iacob Baciu, pentru un mandat de 2 ani, președinția rotativă a Asociației Internaționale a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS).


Mandatul de doi ani se încheie pe data de 9 octombrie 2019.

AICESIS 2019
Adunarea Generală a AICESIS va marca încheierea mandatului de președinte al AICESIS pentru domnul Iacob Baciu.

Menționăm că la această întâlnire vor participa delegați din 71 de țări, de pe patru continente.

Deschiderea Adunării Generale va avea loc miercuri 9 octombrie, ora 10:00.

AICESIS 2019
Pentru participarea la deschiderea Adunării Generale AICESIS, în vederea acreditării, vă rugăm să o contactați pe doamna director al Departamentului Relații Internaționale Eugenia Ștefănescu - Telefon:+40213163133, E-mail: eugenia.stefanescu@ces.ro.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați site-ul www.ces.ro.

Proiect de program al Adunării Generale a AICESIS
Proiect de program al Conferinței internaționale OIM-AICESIS

AICESIS 2017-2019

În ziua de 27 septembrie 2019, Secretariatul AICESIS a transmis tuturor membrilor Asociației următoarele mesaje:
On September 27, 2019, the AICESIS Secretariat sent the following messages to all members of the Association:
Le 27 septembre 2019, le Secrétariat de l`AICESIS a envoyé les messages suivants à tous les membres de l`Association:

Stimați colegi,
Vă transmitem spre informare următorul document: „PREȘEDINȚIA AICESIS ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2017 – OCTOMBRIE 2019”.
Acest document va fi dezbătut și supus aprobării în cadrul Adunării Generale AICESIS, eveniment ce va avea loc la București, în România, în perioada 9-10 octombrie 2019.
La reuniunea AG de la București veți primi cele două documente pe suport de hârtie.
Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim la București.

Cu deosebită stimă,
Secretariatul AICESIS

Dear Colleagues,
Please fiind attached, for your information, the following document: "AICESIS PRESIDENCY BETWEEN SEPTEMBER 2017 AND OCTOBER 2019".
The document will be debated and submitted for approval on the occasion of the General Assembly meeting, which will take place in Bucharest, Romania, from 9 to 10 October 2019.
At the GA meeting in Bucharest you will receive the hard copy of the document.
We are looking forward to meeting you in Bucharest.

Best regards,
AICESIS Secretariat

Chers collègues,
Veuillez trouver ci-joint, pour votre information, le document suivant:«PRÉSIDENCE DE L`AICESIS DANS LA PÉRIODE SEPTEMBRE 2017 – OCTOBRE 2019».
Ce document sera débattu et soumis pour approbation à l`occasion de l`Assemblée Générale qui se tiendra à Bucarest, Roumanie, les 9 et 10 octobre 2019.
Lors de la réunion de l`AG à Bucarest, vous recevrez le document sur papier.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à Bucarest.

Meilleures salutations,
Le Secrétariat de l’AICESIS

Stimați colegi,
Vă transmitem spre informare următorul document: „IMPACTUL REVOLUȚIEI DIGITALE ASUPRA VIITORULUI OMENIRII”.
Acest document va fi dezbătut și supus aprobării în cadrul Adunării Generale AICESIS, eveniment ce va avea loc la București, în România, în perioada 9-10 octombrie 2019.
La reuniunea AG de la București veți primi cele două documente pe suport de hârtie.
Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim la București.

Cu deosebită stimă,
Secretariatul AICESIS

Dear Colleagues,
Please fiind attached, for your information, the following document: "THE IMPACT OF THE DIGITAL REVOLUTION ON THE FUTURE OF HUMANKIND" - Activity Report.
The document will be debated and submitted for approval on the occasion of the General Assembly meeting, which will take place in Bucharest, Romania, from 9 to 10 October 2019.
At the GA meeting in Bucharest you will receive the document in hard copy.
We are looking forward to meeting you in Bucharest.

Best regards,
AICESIS Secretariat

Chers collègues,
Veuillez trouver ci-joint, pour votre information, le document suivant:«L’IMPACT DE LA REVOLUTION NUMÉRIQUE SUR L`AVENIR DE L`HUMANITÉ» - Rapport d`activité.
Ce document sera débattu et soumis pour approbation à l`occasion de l`Assemblée Générale qui se tiendra à Bucarest, Roumanie, les 9 et 10 octobre 2019.
Lors de la réunion de l`AG à Bucarest, vous recevrez ce document sur papier.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à Bucarest.

Meilleures salutations,
Le Secrétariat de l’AICESIS

CES România deține președinția AICESIS pentru mandatul 2017-2019

Actualul Preşedinte al AICESIS este domnul Dl. Iacob BACIU, Preşedinte al Consiliului Economic și Social România … mai mult

CES România deține președinția UCESIF

Actualul președinte al UCESIF este dl Iacob BACIU, președinte al Consiliului Economic și Social din România.
CES România a preluat președinția UCESIF cu prilejul reuniunii Adunării Generale a Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare ale statelor și guvernelor membre ale Francofoniei, care s-a desfășurat la București, la sediul CES, în data de 8 decembrie 2017 … mai mult

Partenaire