Date de modification:

Avis du CES 2001

Avis du CES 2001

Cette section présente des informations sur les avis émises pendant 2001 par le Conseil économique et social au projet de loi a reçu l`avis, conformément par la loi.

AVIZE CES 2001


Avize CES 2001

Iniţiatorii proiectelor de acte normative şi de programe şi strategii naţionale sau sectoriale care privesc domeniile vizate au obligaţia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social.

Avizul va însoţi obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie până la adoptare.

Partenaire