Bureau de l`UCESIF 2022

Le Conseil Economique, Social et Environnemental de France, qui assure actuellement la présidence de l`Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires de la Francophonie (UCESIF), a organisé, le 24 novembre 2022, à son siège à Paris, la réunion du premier Bureau de l`UCESIF après sa prise de fonction à la présidence française en juillet 2022.
Evenimentul a fost organizat în format hibrid, iar Consiliul Economic și Social din România, care deține una dintre pozițiile de vicepreședinte în cadrul Uniunii, a decis să participe online.

Președintele CESE Franța, domnul Thierry Beaudet, totodată președinte UCESIF, și secretarul general al Uniunii, domnul Adrien Labaune, au condus lucrările acestui eveniment.

Discuțiile s-au referit la activitățile propuse în primul an de mandat al președinției franceze, și anume actualizarea și revigorarea site-ului UCESIF, realizarea unui studiu privind mijloacele de includere a cetățenilor în lumea francofonă, schimburi de opinii privind organizarea următoarei Adunări Generale UCESIF la Cotonou, în Benin, și validarea temei unei conferinței ce ar putea avea loc la Beirut, în Liban, în martie 2023, unde ar putea fi discutate teme de mare importanță precum cele legate de mediu, de apă, de agricultură.

A mai fost abordată chestiunea creării unor noi CES-uri, de exemplu în Madagascar, și a aderării altora deja existente, cum ar fi CES-urile din Togo, Belgia și Bulgaria.

Din partea CES România a participat doamna Eugenia Ștefănescu, directorul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice. La solicitarea președintelui Beaudet, doamna Ștefănescu a făcut o scurtă prezentare a evenimentului pe care consiliul român l-a organizat împreună cu Comitetul Economic și Social European la București, în zilele de 9 și 10 noiembrie, și anume Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai CESE și ai CES-urilor din UE.

Partenaire