Date de modification:

Christa Schweng nouvellement élue présidente du CESE

Christa Schweng nouvellement élue présidente du CESE

170 / 5000
Translation results
Une vision pour une Europe post-COVID plus forte et plus résiliente.
Depuis fin octobre, je suis le nouveau président du Comité économique et social européen (CESE).

Prioritățile noii președinte a CESE, dna Christa Schweng
O viziune pentru o Europă post-COVID mai puternică și mai energică

CESE 2020
Doamna Christa Schweng aleasă președinte al CESE

Doamna Christa Schweng a fost aleasă președinte al Comitetului Economic și Social European (CESE) pe 28 octombrie 2020.

De la sfârșitul lunii octombrie sunt noua președintă a Comitetului Economic și Social European (CESE). Mandatul meu va fi marcat de COVID-19. Trăim vremuri de nesiguranță și de greutăți economice și sociale, în care afacerile se luptă să supraviețuiască și lucrătorii își pierd locurile de muncă. Mai mult decât oricând, trebuie să ne unim forțele și să dezvoltăm o viziune comună pentru o Europă nouă, post-COVID.

Uniunea Europeană trebuie să prospere pe plan economic, să fie incluzivă din punct de vedere social și sustenabilă din punct de vedere ecologic. Trebuie să asigure condiții sănătoase pentru ca întreaga societate civilă să se dezvolte și să trăiască în democrații deschise, bazate pe valori.

Prioritățile mele principale include o Piață unică care să funcționeze bine, comerț liber și echitabil, protejarea ocupării forței de muncă și a venitului pentru toți lucrătorii, instruire și educație adecvate, migrație, o Uniune Europeană a sănătății, afirmarea valorilor noastre europene comune, așezarea oamenilor în centrul digitalizării și al Conferinței asupra Viitorului Europei, precum și reconstruirea încrederii în interiorul și în afara CESE.

CESE se va concentra pe sprijinirea contribuției active a actorilor societății civile la această viziune cuprinzătoare asupra Europei. Vom oferi decidenților politici o expertiză valoroasă pentru o Europă mai participativă și pentru politici mai eficiente și în legătură cu situațiile economice, sociale și civice de pe teren. CESE va face tot ceea ce îi stă în putință pentru a contribui la redresarea Europei și la rezistența viitoare.

Aștept cu nerăbdare să lucrez strâns împreună cu voi pentru realizarea acestei viziuni.

Partenaire