Date de modification:

Conseil d`administration et Assemblée générale de l`AICESIS 2022

Conseil d`administration et Assemblée générale de l`AICESIS 2022

Les 27 et 28 juin 2022, le Conseil économique et social de Grèce (OKE) a accueilli à Athènes une conférence internationale sur "Crise climatique et dialogue social vers une transition durable" et la réunion du Conseil d`administration et de l`Assemblée générale de l`AICESIS.

Participarea CES România la Conferința Internațională „Criza climatică și dialogul social către o tranziție sustenabilă” și la Consiliul de Administrație și Adunarea Generală ale AICESIS
Atena, 27-28 iunie 2022

Concluzii Conferință Climat
Sumar Decizii
Consiliul de Administrație și Adunarea Generală ale AICESIS 2022
CES România a fost reprezentat de domnii Bogdan Simion, președinte, Dragoș Mihalache, vicepreședinte, și Liviu Apostoiu, membru al Biroului Executiv.

Consiliul de Administrație și Adunarea Generală ale AICESIS 2022

Temele celor trei sesiuni ale conferinței au fost:
- Noile provocări pentru tranziția verde
- Rolul dialogului social și angajamentul societății civile în elaborarea de politici
- Dezvoltare sustenabilă, competitivitate și coeziune socială.

Domnul președinte Bogdan Simion s-a aflat printre paneliștii primei sesiuni.

Consiliul de Administrație și Adunarea Generală ale AICESIS au dezbătut, pe lângă subiectele obișnuite, și anume raportul de activitate și raportul financiar ale Asociației pentru anul 2021 și parteneriatele AICESIS cu Organizația Internațională a Muncii și cu Consiliul Economic și Social al ONU, reînnoirea Statutului AICESIS și legitimitatea actualei președinții ruse a Asociației în contextul invadării Ucrainei de către Federația Rusă.

Partenaire