Conseil d`administration de l`AICESIS 2024

Le mercredi 31 janvier 2024, le Conseil Social et Économique de Curaçao (SER), qui assure la présidence de l`Association Internationale des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS) pour le mandat 2023-2025, a organisé une réunion extraordinaire du le Conseil d`Administration en ligne (CA) de l`AICESIS. Les quatre zones dont les CES composent le Conseil d`administration, à savoir l`Afrique, l`Europe, l`Eurasie/Moyen-Orient, l`Amérique latine et les Caraïbes, étaient représentées à la réunion et un quorum a été atteint pour la prise de décision. Le CES roumain était représenté par Eugenia Ștefănescu, directrice de la Direction des Relations Internationales et des Relations Publiques, et Anca Simitopol, experte en Relations Internationales.
Scopul principal al reuniunii a fost discutarea colaborării cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), mai precis revizuirea implementării Acordului de Cooperare dintre AICESIS și OIM în perioada 2012-2023. Colaborarea dintre AICESIS și OIM a fost oficializată prin semnarea Acordului de Cooperare pe 8 mai 2012, care a fost reînnoit și semnat din nou pe 23 octombrie 2018, în timpul mandatului CES-ului român în fruntea AICESIS.

Raportul revizuirii implementării acestui acord, discutat la reuniunea din 31 ianuarie, a adus la zi istoricul colaborării efective dintre cele două organizații. Raportul, elaborat de AICESIS împreună cu OIM, a făcut câteva recomandări, cum ar fi consolidarea rolului CES-urilor în dialogul social național în vederea promovării la nivel local a politicilor propuse de OIM; creșterea sprijinului acordat de OIM CES-urilor naționale în vederea implementării agendelor ONU la nivel național; folosirea mai largă a noilor tehnologii digitale și implicarea unui public mai larg prin intermediul mijloacelor digitale pentru a susține eforturile comune ale AICESIS și OIM.

Reuniunea a durat o oră și la final raportul a fost adoptat în unanimitate.

De asemenea, s-a hotărât ca următoarea reuniune a CA al AICESIS să fie organizată de Consiliul Economic și Social din Guatemala – CES care a aderat la AICESIS în cadrul reuniunii Adunării Generale organizate de CES România la București în 2019, la sfârșitul mandatului său prezidențial – la Ciudad de Guatemala pe 29 și 30 aprilie 2024.

Partenaire