Date de modification:

La Constitution Roumaine

La Constitution Roumaine

La Constitution Roumaine sur le Conseil économique et social

Constituţia României, republicată (2003)

Art. 141 Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.