Date de modification:

Délégation du Conseil économique et social de la République centrafricaine

Délégation du Conseil économique et social de la République centrafricaine

Le 20 septembre 2017, une délégation du Conseil économique et social d`Afrique centrale, composée d`Alfred Taïnga Poloko, Président, Nicolas Tiangaye, ancien Premier ministre, et Clément De-Boutet M`bamba, rapporteur général du Conseil, a eu un entretien avec M. Iacob Baciu, président de CES Roumanie et président de l`AICESIS, au siège social de l`Écosse en Roumanie.
Délégation du Conseil économique et social de la République centrafricaine

Visite d`une délégation a
Conseil économique et social de la République centrafricaine
Bucarest, 20 septembre 2017

Scopul delegației a fost, în primul rând, acela de a-l felicita pe domnul Iacob Baciu, cu ocazia numirii sale în fruntea AICESIS, de a confirma oficial aderarea CES din Republica Centrafricană la AICESIS, de a discuta despre implicarea instituției centrafricane în activitățile AICESIS și de a discuta câteva chestiuni de ordin practic, cum ar fi plata cotizației către Asociație și lipsa unui sediu propriu al instituției centrafricane.
Délégation du Conseil économique et social de la République centrafricaine
Cei trei membri ai delegației au exprimat dorința consiliului pe care îl reprezintă de a consolida cooperarea bilaterală dintre cele două instituții, centrafricană și română, dar și la un nivel mai înalt, dintre cele două țări, România și Republica Centrafricană, de a încuraja schimbul de experiențe și de bune practici între consilii și de a susține instituția noastră în tot ceea ce va întreprinde în noua sa calitate de președinte al AICESIS.
Délégation du Conseil économique et social de la République centrafricaine
De asemenea, reprezentanții CES-ului centrafrican au solicitat sprijinul domnului Iacob Baciu, în calitate de președinte al AICESIS, în vederea dezvoltării și consolidării consiliului lor și obținerii unui sediu.
Délégation du Conseil économique et social de la République centrafricaine
Totodată, fostul prim-ministru al Republicii Centrafricane și avocat de renume în țara sa, dl Nicolas Tiangaye, și-a exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziția AICESIS bogata sa experiență profesională și de a-și asuma misiuni importante în cadrul Asociației.
Délégation du Conseil économique et social de la République centrafricaine
Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și colegialitate, iar la final, președintele Iacob Baciu a asigurat delegația CES-ului din Republica Centrafricană de disponibilitatea deplină a CES-ului românesc de a acorda sprijinul solicitat și a lansat o invitație reprezentanților CES-ului din Republica Centrafricană de a reveni în România pentru a putea cunoaște mai bine țara noastră, pentru a participa, alături de membrii consiliului din România, la o reuniune a Plenului, pentru a-i cunoaște mai îndeaproape componența și activitatea, dar și pentru a stabili, de comun acord, o agendă privind implicarea CES-ului din Republica Centrafricană în dezvoltarea și consolidarea AICESIS. Invitația a fost primită cu deosebită plăcere.

Partenaire