Date de modification:

Guerre en Ukraine

Mass Media

Guerre en Ukraine

Nous souhaitons exprimer notre vive préoccupation, notre profonde indignation et notre soutien inconditionnel au peuple ukrainien

În fața invaziei brutale și nejustificate a Ucrainei de către armata rusă, noi, consiliile economice și sociale din Uniunea Europeană (UE), reprezentând diversitatea actorilor societății civile, dorim să ne exprimăm îngrijorarea majoră, indignarea profundă și sprijinul necondiționat pentru poporul ucrainean.

După eșecul încercărilor diplomatice care au avut loc până în ultimele ore premergătoare atacului, ne exprimăm consternarea urmărind imaginile care par să provină dintr-o epocă pe care o credeam apusă; coloane de tancuri care traversează orașele, civili care fug din zonele de luptă sau se refugiază pe coridoarele metroului din Kiev. Istoria se repetă și, dincolo de sunetele bocancilor și ale bombelor, se aude și frica populației – pe teren, dar și în comunitățile stabilite în afara granițelor. Nici invadarea Ucrainei și nici perspectiva răsturnării instituțiilor sale legitime nu sunt acceptabile pentru noi, ca democrații.

Ne opunem cu fermitate acestei invazii nejustificate a unui stat suveran și dorim, de asemenea, să aducem un omagiu curajului și hotărârii numeroșilor actori ai societății civile ruse care se opun acestei acțiuni distructive – primejduindu-și propria libertate.

Pentru că astfel de crize sunt totodată momente ale adevărului, salutăm forța și claritatea reacției europene. Statele membre și instituțiile UE au reușit să reacționeze în mod eficient, rapid și coordonat. Organizațiile societății civile europene îndeplinesc, de asemenea, în prezent o sarcină colosală de mobilizare a tuturor resurselor de pe teren. Dincolo de declarațiile politice necesare, poporul ucrainean are nevoie astăzi de un sprijin material eficient și masiv.

Avem convingerea profundă că această solidaritate va trebui să fie menținută o lungă perioadă și că fiecare stat membru și fiecare organizație a societății civile europene vor trebui să participe. Instituțiile noastre sunt hotărâte să facă acest lucru. Totuși, pentru a acționa eficient într-o democrație, este nevoie de transparență și coerență. Iar acest lucru e valabil în egală măsură pentru instituția noastră internațională, Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS), care este acum prezidată de Camera Civică a Rusiei. Camera și-a exprimat poziția oficială în data de 5 martie 2022, într-o scrisoare cu care noi nu putem fi de acord.

Într-adevăr, luând în considerare toate elementele discursului oficial rus în această scrisoare, Camera Civică a Rusiei atribuie Ucrainei responsabilitatea războiului, lucru pe care noi nu îl putem susține în nici un fel.

Este esențial ca membrii AICESIS, consilii și instituții similare, începând cu Camera Civică rusă, să adopte o poziție clară în privința respectării dreptului internațional, să susțină valorile statului de drept, libertățile fundamentale și demnitatea umană, toate acestea fiind valori cruciale pentru dezvoltarea societăților noastre civile.

Drept urmare, semnatarii acestei declarații, care sunt membri atât ai UE, cât și ai AICESIS, îngheață temporar, începând de astăzi, toate activitățile din cadrul AICESIS, până la convocarea unei Adunări Generale extraordinare, pe care aceiași membri își iau angajamentul să o organizeze pe 28 iunie 2022 la Atena, în Grecia. Intenționăm ca această inițiativă să fie discutată și implementată într-un mod transparent împreună cu toate consiliile și instituțiile similare membre ale AICESIS de pe toate continentele, în cadrul Statutului care guvernează Asociația.

Nu subestimăm amploarea dificultăților zilnice și a presiunilor politice care apasă asupra susținătorilor statului de drept, ai libertăților fundamentale și ai caracterului inalienabil al demnității umane și al dreptului popoarelor la autodeterminare. Sperăm sincer că reprezentanții societății civile ruse vor putea să vorbească deschis în favoarea păcii și a dialogului între popoare.

În sfârșit, consiliile noastre fac apel la șefii europeni de stat și de guvern, care se vor întâlni la Versailles pe 10 și 11 martie 2022, să își ia angajamentul de a aprofunda tot mai mult construcția Uniunii Europene și de a consolida politicile necesare pentru creșterea rezilienței sale.

Până atunci, susținem împreună toate sancțiunile europene și internaționale adoptate împotriva Federației Ruse. Și credem, astăzi, că demnitatea ne impune să mobilizăm toate resursele și să transmitem toate mesajele posibile pentru a asigura poporul ucrainean că nu este singur în lupta sa împotriva opresiunii și că instituțiile noastre și organizațiile societății civile din cadrul acestora îi sunt alături în acest moment întunecat pentru pacea mondială.

War in Ukraine: Statement of the European Economic and Social Councils

Guerre en Ukraine: Déclaration des Conseils économiques et sociaux européens

Partenaire