Date de modification:

La réunion annuelle des présidents et secrétaires généraux des conseils économiques et sociaux 2019

La réunion annuelle des présidents et secrétaires généraux des conseils économiques et sociaux 2019

Le Conseil national de l`économie et du travail (CNEL) de l`Italie et le Comité économique et social européen (CESE) ont tenu la réunion annuelle des présidents et des secrétaires généraux du CESE et du CESE les 13 et 14 juin à Rome, en Italie.

Participarea CES România la
Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai Consiliilor Economice și Sociale europene și ai Comitetului Economic și Social European
13 - 14 iunie 2019, Roma - Italia


La acest eveniment a participat o delegație a CES România, alcătuită din președintele CES, secretarul general al consiliului și directorul Direcției de Relații Internaționale și Relații Publice.
Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali CES 2019

Tema principală de discuție a fost Rolul CES-urilor în dezvoltarea sustenabilă și în implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.

La reuniune, care a fost deschisă în prezența președintelui Republicii Italiene, au fost reprezentate 17 CES-uri și au participat 41 de persoane.
Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali CES 2019

Delegațiile prezente la eveniment au subliniat necesitatea unei strategii cuprinzătoare pentru Uniunea Europeană - Agenda 2030 - care să poată răspunde eficient provocărilor economice și sociale cărora trebuie să le facă față Europa, ținând cont de resursele limitate ale planetei.

Președintele CES România a trecut în revistă chestiunile majore pe care, în opinia sa, trebuie să le abordeze în prezent UE, dar și, implicit, CES-urile naționale din cadrul UE, și anume digitalizarea și pregătirea forței de muncă în raport cu aceasta, schimbările climatice și migrația.

Partenaire