Date de modification:

Mandat de participare la reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai CES-urilor

Mandat de participare la reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai CES-urilor

Consiliul Economic şi Social din România a fost invitat de către conducerea CES-ului din Malta şi cea a Comitetului Economic şi Social European să participe la Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai CES-urilor din statele membre ale UE şi ai CESE, eveniment care, în acest an, se va desfăşura în Malta, la Valletta, în zilele de 22 şi 23 iunie 2017.
Adresa CESLa această reuniune participă, în primul rând, preşedinţi şi secretari generali ai CES-urilor din Uniunea Europeană, sau reprezentanţi ai acestora. Reuniunea este organizată, în comun, de unul dintre consiliile naţionale şi Comitetul Economic şi Social European.
CES România a organizat o astfel de reuniune în noiembrie 2015, la Bucureşti.

Reuniunile au ca scop, în primul rând, schimbul de experienţă şi bune practici dintre consiliile europene, precum şi dezbaterea unor teme de mare actualitate şi importanţă pentru viaţa economică şi socială europeană.

Tema care se va discuta la reuniunea din acest an este: "Către o piaţă a forţei de muncă echitabilă şi incluzivă, în contextul mobilităţii în interiorul UE".

În şedinţa Biroului Executiv al CES din data de 23.05.2017, doamna Eugenia Ştefânescu, director al Direcţiei de Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice, a făcut o prezentare a evenimentului mai sus menţionat, precizând că o delegaţie a CES la acest eveniment fusese deja stabilită în cadrul Biroului Executiv din 7 februarie 2017, care îi includea pe preşedintele CES şi pe secretarul general din acea perioadă. 

în contextul schimbării conducerii instituţiei începând cu data de 04.04.2017, Direcţia RIRP a solicitat BEX o propunere privind modificarea alcătuirii delegaţiei în conformitate cu actuala conducere a CES.

în urma dezbaterilor, membrii Biroului Executiv prezenţi au propus ca delegaţia CES din România la Adunarea anuală a CES-urilor europene de la Malta să fie alcătuită din domnii Dragoş Mihalache, vicepreşedinte, conducătorul delegaţiei, Marin Suliman, secretar general, şi dna Eugenia Ştefănescu, director al DRIRP. Propunerea a fost prezentată Plenului CES care şi-a dat acordul ca delegaţia propusă de BEX să reprezinte instituţia noastră la evenimentul de la Malta, acord exprimat în Hotărârea Plenului CES nr. 68 din 23.05.2017.

Deplasarea se va efectua în perioada 21-24 iunie 2017.

Delegaţia va fi cazată la singurul hotel indicat de organizatori, Corinthia Palace Hotel & Spa din Malta.

Cei trei membri ai delegaţiei au mandat de a informa reprezentanţii celorlalte CES-uri aflate la Malta că, din ianuarie 2017, Plenul CES România a înlocuit reprezentanţii Guvernului cu reprezentanţi ai structurilor asociative ale societăţii civile, astfel încât, în prezent, Plenul CES România este alcătuit din 15 reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale, 15 reprezentanţi ai confederaţiilor patronale şi 15 reprezentanţi ai societăţii civile.

De asemenea, delegaţia CES România are sarcina de a aduce la cunoştinţa celorlalţi participanţi la reuniune că, începând cu data de 4 aprilie 2017, conducerea Consiliului Economic şi Social (CES) din România s-a modificat, aceasta fiind asigurată în prezent de: Iacob Baciu - preşedinte, reprezentant al confederaţiilor sindicale, Dragoş Mihalache - vicepreşedinte, reprezentant al confederaţiilor patronale, Florian Marin - vicepreşedinte, reprezentant al confederaţiilor sindicale, şi Bogdan Simion - vicepreşedinte, reprezentant al structurilor asociative ale societăţii civile.

Delegaţia are totodată sarcina de a prezenta un material referitor la tema principală de dezbatere, de a participa activ la discuţii, dând informaţii pertinente şi documentate asupra instituţiei pe care o reprezintă.

Partenaire